Photo: B.Kostadinov

Photo: B.Kostadinov Model/MUA: Darya Goncharova Dress: Killstar for Gothic and Amazing magazine